tisdag 11 oktober 2011Förlaget 284 - Kärlek och navelludd

Det nystartade förlaget 284 fokuserar på tryckbara verk i gränslandet mellan text och bildkonst. Det vill främja samarbetet mellan olika konstformer och konstnärer som inte har samarbetat med varandra tidigare. I boken ”Kärlek och navelludd” möts animatörer, författare, serietecknare, filmare, fotografer, målare, skulptörer och performancekonstnärer till ett helt informellt samtal om kärleken och dess villkor. Förlaget 284 är ett konstnärsinitiativ som vill undersöka förlagets möjlighet som plattform för interdisciplinära och icke-kapitalistiska konstprojekt. Vi hoppas på att växa som en platt nätverksstruktur i motsättning till en elitistisk och exkluderande form som vi finner begränsande för oss som vill testa nya samarbetsformer.

Kontakt Fröydi Laszlo
angoraart@hotmail.com
tel 0704043801

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar