tisdag 11 oktober 2011Förlaget 284 - Kärlek och navelludd

Det nystartade förlaget 284 fokuserar på tryckbara verk i gränslandet mellan text och bildkonst. Det vill främja samarbetet mellan olika konstformer och konstnärer som inte har samarbetat med varandra tidigare. I boken ”Kärlek och navelludd” möts animatörer, författare, serietecknare, filmare, fotografer, målare, skulptörer och performancekonstnärer till ett helt informellt samtal om kärleken och dess villkor. Förlaget 284 är ett konstnärsinitiativ som vill undersöka förlagets möjlighet som plattform för interdisciplinära och icke-kapitalistiska konstprojekt. Vi hoppas på att växa som en platt nätverksstruktur i motsättning till en elitistisk och exkluderande form som vi finner begränsande för oss som vill testa nya samarbetsformer.

Kontakt Fröydi Laszlo
angoraart@hotmail.com
tel 0704043801

Kärlek och Navelludd på bokmässan 2011Alla medverkande:
Marie Bondeson, Gunilla Gränsbo, Jenny Grönvall,Christina og Miriam Hagström, Peter Hefner, Leif Holmstrand, Ilona Huss Walin, Marie Janson, Mette Johansen, Krzysztof Kopij, Fröydi Laszlo, Lena Mattsson og Anna Wessman, Bo Melin, Monica Melin, Gunn Nordheim Morstöl, Amanda Perdawidi, Karzan Perdawidi, Gustavo Perillo, Nina Sinkkonen, Diana Storåsen, Michael Winnerholt, Lars Åsling, Noomi Österling

 

Monterprogram:

Torsdag: Konst och samarbete
Diana Storåsen, ordförande i Digitala Bildverksta´n Göteborg, leder samtal om hur en kollektivverkstad kan stöda konstnärlig produktion och om konsten att samarbeta. Drop in.09.00 - 13.00

Boken Kärlek och navelludd+videokompilasjon
"I våran monter kan du se videokonst under hela bokmässan, och köpa vår antologi "Kärlek och navelludd". Alla medverkande arbetar mellan text och bild. Vi har även ett performanceprogram (se monterprogram)."
13.00 - 17.00

Fredag: 'med pennan som vapen' - en performance om kär-lek med eftertanke.
Videoverket A Crack in Time
 
"Videoverket 'a crack in time' Är ett ömt och kärleksfullt porträtt av en kär vän som drabbats av livets sekundsnabba förändring.
När sprickan i tiden öppnar sig, när allt är omöjligt eller möjligt…"

Lena Mattsson, Anna Wessman, Eva Karlsson, Lana Hallstensson, Conny C-A Malmqvist 14.30 - 16.00 Premiere

Lördag: Prästen'- en performance av och med Ilona Huss Walin

Att vara präst som icke kristen konstnär:Med högtalarförstärkt röst sjöng och predikade Ilona Huss Walin sina egenskrivna texter utomhus i centrala Eslöv. Detta pågick varje dag i tre veckor vintern 1999. Anledningen var ett konstprojekt med temat Julen (”Eslövs Julsaga – en konsthändelse 1999”) Hon gjorde detta för att utmana sig själv och andra i Eslövs stadsrum. Nyuppförande bokmässan 2011
Tid:13.00 - 13.30

Under dagen visas även Ilonas videoverk 'Prästen' och 'Hvardagsstjärnan'
11.00 - 15.00 '

Novellen 'Historien om Lille Lucas'- opplesning av forfatteren Fröydi Laszlo
Diskusjon.

"Boken "Snapshots"handler om fotografi og mak. I ulike noveller möter vi mennesker i skiftende familieforhold hvor fotografiet på ulike måter påvirker deres relasjoner og maktstrukturene i familien. I historien om lille Lucas möter vi også en mor som misshandler sin sönn og får diskutere kvinnelig maktmissbruk."

Fröydi Laszlo är verksam som bildkonstnär, vilket även märks på hennes sett att skriva.
Tid:15.00 - 15.30

Söndag: Amanda Perdawidi er en multimedia konstnär midt mellom ord og bilde. 
I samarbeide med Förlaget 284 presenterer hun sitt pågående projekt "Hemma hos Otto Frisk" 
som ställs ut på Halmstad konsthall, samt två tidligere projektet "The Vampire Scrapbook" och "Dagen H". Tillsammans med Amanda står Karzan Perdawidi, 
en mångsidig och skicklig tecknare och målare som förutom bidraget till boken "kärlek och navelludd"  visar upp några av sina karikatyrer.

Kostnärssamtal från 1100-1200, videovisning 0900- 1300. Servering av bokkaker i monteret! 

Animasjonsworkshop med Gunilla Gränsbo, animatör Gunilla kommer att animera en potatis! Ta med eget USB minne om du vill spara din film. Drop in
Tid.13.00 - 17.00

Artikkel i nettidningen Zenit


Jag kryssar fram över bokmässans bottenplan, genom det kompakta myllret
av besökare och förlagsmontrarnas långa köer av signaturhungrande läsare.
Vidare förbi den stillsammare avdelningen med de litterära sällskapen och
antikvariaten. Målet är en monter ”längst in og längst bak” som det står i
broschyren om det alldeles nystartade Förlaget 284.Så hör jag en mässande stämma och psalmsång men med något annorlunda
texter. Nej, det är inte Nina Hagen. Det är konstnären Ilona Huss Walin som
framför sin performance ”Prästen – att vara präst som icke kristen konstnär”.
Texterna klingar som ett trots mot den i Bohuslän länge förhärskande och till
underkastelse dömande schartauanismen. Föreställningen är ett nyuppförande av
en konsthändelse i Eslöv 1999, då hon utförde denna sin egenskrivna predikan
utomhus mitt i julhandeln. Hon säger att hon gör detta både som en utmaning och
för sin egen utveckling och att det kanske är dags nu också att vidareutveckla
texterna. Att det på bokmässan mest måtte ha uppfattats som en stämma bland
många andra kunde anas av att knappt någon som passerade under den tjugo
minuter långa mässan tycktes ta någon notis om vad som försiggick. Inte var det
heller givet att det handlade om att väcka uppmärksamhet för en helt ny bok –
kanske mässans minsta upplaga, med det mest anspråkslösa yttre men som
visade sig rymma ett myller av ord- och bildkonst. Där är bland annat texten till
nämnda predikan förevigad.


Boken Kärlek och Navelludd är en antologi på 114 sidor med texter och bilder av
de mest skilda slag av hela 23 konstnärer, flertalet verksamma i Västsverige och
med olika inriktning – poesi, serietecknande, film, foto, måleri, skulptur och
performancekonst, som samlats kring ett ”helt informellt samtal om kärleken och
dess villkor”, som redaktören, konstnären Fröydi Laszlo, formulerar syftet.
Talet 284 som blivit förlagets namn är hämtat från urgammal talmystik, som säger
att den som använder talets kraft skapar vänskapsrelationer. Detta med
vänskapstal lanserade konstnären Lars Åsling som projekt för konstbiennalen i
Göteborg 2009. Han är nu också en av initiativtagarene till denna bok och bidrar själv med två sexrelaterade affischer.

Förlagets strävan är att samlas kring en produkt i gränslandet mellan text och
bildkonst, skapa nya nätverksstrukturer och samarbetsformer för konstnärer inom
olika discipliner och undersöka förlagets möjligheter som plattform för
interdisciplinära och icke-kapitalistiska konstprojekt, förklarar Fröydi Laszlo vidare.


De som medverkat till förlagets förstlingsverk är till stor del välmeriterade
konstnärer. Där är Diana Storåsen, som ofta, bland annat på Atalante i Göteborg,
samarbetet med Laszlo på tema den egna kroppen. Storåsens bidrag Klänningen
är ett separationsdrama i fotografisk bild och en dialogtext som vibrerar av panik
medan Laszlo visar ett par av sina fotografiska nakenstudier med sig själv som
modell och en humoristisk dikt på samma bellmaninspirerade tema Naturens
dotter.


Marie Bondeson inleder med en meditativ bild- och textpoesi med titeln ”Träd
tänker inte” och följs av Gunilla Gränsbos dialog i serieform mellan mor och dotter
om förälskelse. Dikter åtföljer också Gunn Nordheim Morstöls erotiska bilder.
Malmöpoeten Leif Holmstrand, 2006 års bästa enligt Nöjesguiden, bidrar med en
mångbottnad bild, ”Another wedding”, med en skruvad självreflekterande text. Bo
Mellin ger sig i kast med genusfrågan i text och bild med en skriande stridsapell
Kära systrar & stridskamrater”. Amanda Perdawidi, som ställer ut en multimedial
installation i Halmstads konsthall till den 24 oktober, deltar med en rörande liten
berättelse En minnesvärd eftermiddag i ord och bild.


Här finns vidare texter och bilder på kärlekstemat av Nina Sinkkonen och
Noomi Österling, fotostilleben av Michael Winnerholt, kubistisk
bildkonst av Karzan Perdawidi, ett inlägg i den digitala debatten av
Gustavo Periollo, feministisk dito i Jenny Grönvalls matrecept, Mette
Johansens bilder ur serien Little body of mine, kärleksfyllda
serieteckningar av Marie Janson och tre disparata bidrag av Christina
Hagström. Peter Hefner har gjort ett diktverk utifrån Svenska
akademiens ordlista, SAOL, Krzysztof Kopij ett fotoverk på tema makt och
far-son-relation. Lena Mattsson och Anna Wessman bidrar med bilder från
det fotobaserade verket A crack in time. En hiskeligt skär och
ofunktionell byrå i skumgummi är Monica Melins bidrag. Första upplagan
på femton ex gick åt på mässan. En ny upplaga är i vardande.
Britt Nordberg


Fotnot:
284 och 220 är vänskapstal. 220 kan delas med talen: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22,
44, 55, 110.
Summan av dessa tal är 284. Talet 284 kan delas med följande tal: 1, 2, 4, 71,
142.
Summan av dessa tal är det andra talet 220.

Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst www.zenitkultur.com